Kunst

Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit meerdere Music Design Thinking Sessies en prototyping in de praktijk.

De structuur van de studiegids en de achterliggende architectuur, is voortgekomen uit onderzoek, naar de werkmethoden en de cultuur van Muziek en Technologie opleiding van HKU.

reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht wordt op zo’n wijze, dat de gestructureerde output van de performance gebruikt kan worden voor de (verdere) ontwikkeling van de persoon, groep, organisatie, product en/of dienst die het onderwerp van de performance was.

Reactarot™ heeft Music Design Thinking Sessies ontwikkeld. Dit zijn collaboratieve ontwerp sessies, waarin kunst, wetenschap, technologie, bewustzijnsontwikkeling met elkaar verweven zijn en leiden tot praktische resultaten. Reactarot™ doet dat op zo’n manier, dat deze onderlinge verweving in stadia transparant en helder wordt voor de bij de sessie betrokken deelnemers.

Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit meerdere Music Design Thinking Sessies en prototyping in de praktijk.

De structuur van de studiegids en de achterliggende architectuur, is voortgekomen uit onderzoek, naar de werkmethoden en de cultuur van Muziek en Technologie opleiding van HKU.

Wanneer je spéélt, omzeil je je bewuste denken en beleef je de wereld om je heen als een kind. Dit maakt, dat je buiten de gebaande paden denkt en vliegensvlug allerlei impulsen met elkaar verbindt. Niet om een probléém op te lossen, maar gewoon... omdat het "gebeurd" en het opgaat in het spel.

Door te kunnen spelen, ontdek je hoe "iets" in elkaar zit. Je haalt "het" uit elkaar, maakt er een andere vorm van, maakt spontane, misschien wel onzinnige combinaties, en zet "het" weer in elkaar.

Enkel en alleen om de tijd te vullen én te ontdekken wat "het" uberhaupt is.

Door samen spelenderwijs kennis en ervaring op te doen over hoe bepaalde ingewikkelde problemen voor verschillende mensen werken, ontdek je oplossingen uit onverwachte hoeken. Oplossingen, die mogelijk al gewoon aanwezig zijn en waar geen tijdrovend (en duur) vooronderzoek voor nodig is. Je hoeft ze enkel te ontdekken... en te herinneren!

Door dit vermogen om oplossingen te vinden uit reeds aanwezige, maar onverwachte hoeken te vatten in een manier van werken en een manier van zijn, bevrijden we een vernieuwingsvermogen, dat eigenlijk al in ons huist.

De uitvoering van een stuk muziek, of dit nu van te voren helemaal uitgewerkt is, volledig geïmproviseerd of iets dat hier tussen in ligt, maakt de muziek echt.

Vanuit een bedachte, theoretische of bedachte "wereld" wordt iets in gang gezet, waardoor de compositie gaat bestáán. Waardoor de compositie erváárbaar wordt, déélbaar wordt. Iets gaat bestaan in onze echte, fysieke wereld en wel op zo'n manier dat je er samen iets mee kunt doen.

Als je aan het componeren bent, verenig je verschillende denkwijzen en spreek je op hetzelfde moment verschillende delen van je hersenen aan. Al componerend denk je op verschillende abstractieniveaus: je denkt over concrete "elementen", "klanken", concrete "handelingen" en misschien zelfs "bestanden" of "fysieke steentjes". Tegelijktijd denk je ook over de abstractere eigenschappen van deze concrete elementen: misschien wel terwijl je deze elementen letterlijk in je handen hebt. Of wanneer je ze in "ogenschouw" neemt en de elementen virtueel voor je ziet.

Binnen de Raad voor de Kinderbescherming leeft de drang naar innovatie, naar inzicht en ervaring met nieuwe manieren van leren. Om innovatie te stimuleren en uiteindelijk te bereiken is een innoverende houding nodig. Design Thinking is daarvoor een ideale methode. reactarot™ werd door de Raad voor de Kinderbescherming benaderd met de vraag of reactarot™ hen kon helpen Design Thinking ervaarbaar te maken voor een groepje RvdK medewerkers, die de eerste stappen op het gebied van Design Thinking al gezet hebben.

Leren van elkaars manieren van denken en doen, kun je het beste doen door te observeren hoe een cultuur werkt, denkt en doet en méé te doen.

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir
Abonneren op RSS - Kunst

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...