Music Design Thinking

Reactarot™ heeft Music Design Thinking Sessies ontwikkeld. Dit zijn collaboratieve ontwerp sessies, waarin kunst, wetenschap, technologie, bewustzijnsontwikkeling met elkaar verweven zijn en leiden tot praktische resultaten. Reactarot™ doet dat op zo’n manier, dat deze onderlinge verweving in stadia transparant en helder wordt voor de bij de sessie betrokken deelnemers.

Music Design Thinking Sessies worden creatief en technologisch ondersteund met gereedschap en hulpmiddelen, die speciaal zijn ontworpen om het proces van de sessie en alle deelnemers daarvan op een cross-mediale en multidisciplinaire manier te ondersteunen. Door gebruik te maken van deze hulpmiddelen, kunnen de deelnemers op verschillende manieren geholpen worden om hun verbindende vermogen, dat huist in het model van Meervoudige Intelligenties, binnen henzelf los te maken en zo sámen nieuwe verbindingen en verbindingsmogelijkheden te ontdekken.

In Music Design Thinking Sessies worden alle intelligentievormen van de deelnemers aangesproken. Beelddenken, Tekstdenken, Logisch- en Ruimtelijk denken. Gedurende het verloop van de Music Design Thinking Sessie zullen ook Inter- en Intrapersoonlijk denken bij het proces betrokken worden. Deze verschillende denkvormen worden door Muzikaal Denken met elkaar verweven. Ook als de deelnemers nog nooit met muziek in aanraking gekomen zijn!

Music Design Thinking is géén "harde" ontwerpmethode. Music Design Thinking is een ontwerpmethode, die verschillende disciplines samenbrengt en uitnodigt tot experimenterend en spelend leren over het onderwerp, de context van dat onderwerp, jezelf en je mede-deelnemers. Music Design Thinking is bij uitstek geschikt om zicht te krijgen op de samenhangen tussen "harde feiten" en "softe ervaringen".

Reactarot™: onderwijs, onderzoek en ondernemerschap

Binnen veel organisaties en instellingen leeft de drang naar innovatie, naar inzicht en ervaring met nieuwe manieren van leren. Om innovatie te stimuleren en uiteindelijk te bereiken is een innoverende houding nodig. Design Thinking is een ideale methode om tot die houding te komen.

Voor veel organisaties en instellingen is (Music) Design Thinking een nieuwe ervaring. Voor Reactarot™ is Design Thinking bijna een “normale staat van zijn”.


"Ik ben de afgelopen jaren door verschillende particulieren, organisaties en instellingen benaderd met de vraag of ik hen kon helpen Design Thinking ervaarbaar te maken voor geselecteerde groepjes medewerkers, die de eerste stappen op het gebied van Design Thinking al gezet hebben.

Door eerder ontwikkelde werkvormen en bijhorende technologie, ik eerder in andere settings gebruikt heb te combineren en op een flexibele manier samen te stellen, ontstond een "sessie pakket", waarmee ik onderwijs, onderzoek, creatieve en cognitieve activiteiten én Design Thinking kon combineren en als samenhangend geheel beschikbaar kon maken voor willekeurige settings.

De componenten, die ik gebruik in dit "pakket" gebruik, zoals brainstorm en visualisatie technieken, muzikale parametrisering, "creatieve knutselactiviteiten", meditatie technieken, tekenen, maar ook software ontwikkel methoden en architectuur komen voort uit verschillende disciplines en hebben zich in verschillende eerdere projecten en trajecten reeds bewezen. 

Dit "pakket" ben ik Music Design Thinking gaan noemen."


Music Design Thinking als een groepsproces

Music Design Thinking en Project Ontwikkeling

Music Design Thinking erváren is één ding. Music Design Thinking constructief inzetten voor het ontwerpen en initieren van innovatieve projecten en deze houding integreren in de dagelijkse workflow is een heel ander ding. Ervaring met de manier van denken en werken van “Creatieven” en ontmoetingen met de medewerkers, studenten en projecten van HKU zou voor deze volegdne stap een boeiende manier zijn om Music Design Thinking op een integralere manier ervaarbaar te maken voor de geselecteerde medewerkers van deze organisaties en instellingen.

Een van de onderdelen van het leren Music Design Thinking constructief in te zetten, is het leren begrijpen van de verschillen in werkculturen binnen en tussen organisaties. Vaak is Design Thinking juist een instrument om een vastzittende werkcultuur te doorbreken.

Het is daarom raadzaam om een eerste ontmoeting van deze organisaties met deze nieuwe manieren van denken en doen en het ontmoeten van creatieve bedrijven en organisaties voor te bereiden. Hierdoor zal de verbinding tussen de organisaties en instellingen met innovatiedrang en de bedrijven en dienstverleners die opereren in de creatieve sector makkelijker verlopen en zal voor alle betrokken partijen het effect maximaal en duurzamer van aard zijn.

Een “ervaringsmoment” in de vorm van een Music Design Thinking Sessie zou een startschot kunnen zijn voor een samenwerking, waarbij de innovatie zoekende organisaties en de creatieven samen innovatieve, maatschappelijk relevante projecten kunnen ondernemen, die bijdragen aan de innovatie van de organisaties en instellingen, maar ook aan de verhoging van de maatschappelijke relevantie van creatieve sector, (studenten)projecten en onderwijs van HKU.

Reactarot™ speelt hierin als creatief ondernemer én als vaste onderzoekspartner van HKU een inhoudelijk bemiddelende rol en vormt een brug tussen de twee organisaties en de daarin heersende culturen. 

Music Design Thinking 1:1 en N:M

Music Design Thinking Sessies kunnen gedaan worden in de vorm van een één-op-één sessie of met meerdere deelnemers tegelijk.

Music Design Thinking als persoonlijke sessie

Gedurende Music Design Thinking Sessies maken we gebruik van reactarot™ kaarten en het reactarot™ platform om een beter (over)zicht krijgen van de persoonlijke en professionele doelen van de deelnemers van de sessie.

In ongeveer zes bijeenkomsten, werken een begeleider en één of méér deelnemers aan hun persoonlijke en/of professionele portfolio en maken de elementen van hun persoonlijke portfolio geschikt om te kunnen werken met reactarot™.

Op deze manier zijn de deelnemers hands-on bezig met hun (vaak latente) creatieve talenten om hun artefacten te maken én zetten zij hun logische vermogens in, om hun eigen artefacten te structureren. Met andere woorden: de deelnemers structureren zichzelf én elkaar.

Zij “spelen” hun eigen verhaal.

Hierdoor leren ze op een nieuwe, intuïtieve en creatieve manier verbindingen maken in zichzelf, maar ook met anderen om hen heen en de vragen in en om de organisaties en instellingen waarbinnen ze werken. De deelnemers krijgen op deze ongedwongen en speelse manier, op een intuïtieve manier meer grip op zichzelf, hun opdrachten en de wensen/vereisten van hun klanten en zullen beter kunnen aanlsuiten op de vereisten van de samenleving en maatschappij.

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op met Roger via het contactformulier.

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...