Music Design Thinking om te leren omgaan met Angst en Twijfel

“Angst en twijfel liggen dicht bij elkaar. Men kan zich gehinderd voelen door twijfel in het leven en daarbij is er dan weer de angst om een verkeerde keuze te maken. Diezelfde angst kan maken dat je iets toch maar niet doet en dat is jammer. Maar zo kennen we ook angsten als angst voor de toekomst op ieder gebied, angst om iemand te verliezen en daarnaast ook stervensangst. Vaak is het lastig om over onderwerpen als Angst en Twijfel na te denken en te praten. Echter: door angst en twijfel als zijnde gevoel duidelijk te krijgen, krijgen we ook een helderder beeld over onszelf. ’s middags gaan we oefeningen doen die duidelijker maken waar onze angsten vandaan komen.” — Marion Berndsen - www.maylight.nl

reactarot™ heeft voor deze workshop een setup gerealiseerd, die ingezet is om de deelnemers van deze workshop de onderwerpen, die behandeld zouden worden op andere manieren te laten ervaren. We wilden de kennis en ervaring, die hen doorgegeven werd én de onderwerpen, die de deelnemers zelf aangedragen hadden niet enkel mondeling en ten dele schriftelijk behandelen. Dat zou een soort “afstand” tussen de onderwerpen en de deelnemers in stand houden, die we juist wilden vermijden. Daarbij zijn persoonlijke onderwerpen als “Angst” en “Twijfel” soms moeilijk bespreekbaar te maken, omdat deelnemers het moeilijk vinden om te praten over deze onderwerpen: zeker in groepsverband.

We zochten naar een manier om deze barrières te omzeilen, maar toch tot de waardevolle inzichten te kunnen komen en deze in kaart te kunnen brengen.

Wij besloten om de deelnemers uit de comfortzone van het “denken” te halen en hen de behandelde stof én hun eigen bijdragen te laten “voelen”. Niet enkel hun eigen individuele bijdragen, maar ook de samenhang en reacties tussen al hun bijdragen. reactarot™ heeft een manier ontworpen, ontwikkeld en geïmplementeerd, die het mogelijk maakt om het “denken” en het “voelen” van de deelnemers met elkaar te kunnen verbinden.

Daarvoor heeft reactarot™, samen met Marion Berndsen, Music Design Thinking geïntegreerd in de haar workshop.

Deze workshop bestond uit twee delen. 

Op de dag van de workshop channelde Marion Berndsen in de ochtend Amida over de onderwerpen Angst, Twijfel, de relatie tussen deze twee elementen en de invloed en betekenis daarvan in het leven van een mens. Ook werden vragen van deelnemers beantwoord.

Na de lunchpauze werd de deelnemers gevraagd hun vragen te resumeren en eventuele aantekeningen werden kort besproken. Ondertussen werd de setup voor de Music Design Thinking Sessie klaargezet en geactiveerd.

Iedere deelnemer kreeg zijn/haar setje reactarot™ kaarten. Met behulp van de reactarot™ kaarten konden de persoonlijke tekeningen van de deelnemers gebruikt worden als individuele persoonlijke onderwerpen, die een rol gingen spelen in de muziek, die gemaakt zou gaan worden. De deelnemers werden vervolgens in groepjes van drie uitgenodigd om met de reactarot™ kaarten en de reactarot™ setup te gaan experimenteren en te ervaren welke klanken en muziek voor hen zou gaan ontstaan.

Onderwerpen als Angst, Twijfel en Beslissing kunnen tijdens de Music Design Thinking sessie als “actoren” bij de muziek betrokken worden door de deelnemers zélf. De deelnemers zélf maakten de muziek en ondergingen de effecten van hun handelingen met de reactarot™ kaarten.

Op deze manier werd tijdens de workshop over “Leren omgaan met Angst en Twijfel” de behandelde onderwerpen niet alleen gedeeld en besproken. De onderwerpen werden ook individueel én samen ervaren door samen klank en muziek te maken op basis van persoonlijke onderwerpen.

Belangrijker nog: de deelnemers konden op een “veilige” manier uitproberen hoe andere beslissingen en handelingen omtrent hun Angst en Twijfel zouden uitwerken. Hoe hun leven zou kúnnen klinken.

reactarot™ gebruikt de Music Design Thinking setup voor één-op-één sessies en sessie met kleine groepen (maximaal 9 personen) Doelstellingen van de sessies variëren van persoonlijke coaching, therapeutische sessies en creatief technologisch onderwijs tot ondersteuning van brainstorm sessies, waarin het Design Thinking Proces op meerdere gelijktijdige manieren gesystematiseerd dient te worden.

Interesse in een Music Design Thinking sessie? Neem via het contactformulier contact op met reactarot™.

afbeelding van Roger Lenoir
Roger Lenoir

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...