Software Design en Information Design verweven met Creatieve Technologie: Creative Knowledge Engineering

De laatste jaren ben ik betrokken geweest bij een veelheid van projecten, waarbij "diffuse", "softe" en lastig te definieren onderwerpen en doelstellingen toch op één of andere manier ingekaderd en gedefinieerd dienden te worden, zodat er methoden en tools ontwikkeld konden worden om met deze "lastige" onderwerpen (en het beoogde publiek) aan de slag te kunnen. Door software design, information design en creatieve technologie met elkaar te verbinden zijn we gekomen tot een rijke multidisciplinaire aanpak, waarmee het mogelijk is om meerdere disciplines complementair samen te laten werken. In elk stadium worden het ontwerpersperspectief én gebruikersperspectief onderzocht en de relaties tussen deze beide perspectieven. Zo ontstaat inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen beide perspectieven en kan gezocht worden naar mogelijkheden om beide perspectieven met elkaar te verbinden.

In elk stadium van dit multi-disciplinaire ontwerp-proces ontstaan “artefacten”, die autonoom maar ook samengenomen, als “kennis componenten” ingezet kunnen worden om met een betrokken team een rijk, diep, maar ook op een toegankelijke manier inzicht te krijgen in de doelstellingen, uitdagingen en oplossingen van een project. Deze "kennis componenten" zijn zelf ook onderdeel van een raamwerk en dat brengt een enorm voordeel met zich mee. De "kennis componenten" kunnen in andere context hergebruikt worden. We hebben deze manier van ontwerpen Creative Knowledge Engineering genoemd.

Globaal bestaat een Creative Knowledge Engineering proces uit de volgende vier stadia:

Stadium 1: Artistieke exploratie met een persoonlijke, humanistische betrokkenheid.

In dit stadium wordt vrijheid genomen en gegeven om de impressies en “beelden”, die ontstaan tijdens gesprekken over een onderwerp als artistiek weer te geven. Zo ontstaan “filmische beelden”, die kunnen dienen als houvast tijdens verdere verkenning van het onderwerp. Tegelijkertijd ontstaat materiaal voor de documentatie van het ontdekkingsproces.

Stadium 2: Artistieke en wetenschappelijke herstructurering met artistieke en humanistische betrokkenheid

In dit stadium wordt een selectie gemaakt van het materiaal dat in het eerste stadium ontstaan is. Van dit materiaal wordt een ruwe visuele herstructurering gemaakt, die dient als visuele analyse van het behandelde materiaal. Zo ontstaat een de-compositie van de onderwerpen in componenten, die het begin kunnen zijn voor een software architectuur. Tegelijkertijd ontstaat weer portfoliomateriaal voor de documentatie van het ontwerpproces.

Stadium 3: Wetenschappelijke en technologische formalisering

In dit stadium worden de componenten, die tijdens stadium 2 vastgesteld zijn, verder geanalyseerd en voorzien van modellen, meta-modellen en management structuren. Zo ontstaat een ontwerp voor de informatie architectuur en project structuur, maar dit keer met als primaire focus de wetenschappelijke en technologische onderbouwing van het beoogde onderwerp. Tegelijkertijd ontstaat weer materiaal voor de documentatie van het ontwerpproces.

Stadium 4: Technologische Implementatie, exploitatie en maatschappelijke toepassingen

In het laatste stadium worden implementaties gebouwd en opgeleverd, die hun plaats hebben in de globale architectuur, die ontstaan is in stadium 3. Deze implementatie “belichamen” de thema’s, die in de eerdere stadia onderzocht zijn en kunnen geëxploiteerd worden als producten en/of diensten. Ook kunnen zij gebruikt worden om de gekozen onderwerpen verder te onderzoeken. Dit keer niet vanuit creatieve expressies, maar ook vanuit het gebruik van de implementaties. Zo ontstaan realisaties van doelstellingen; dit keer met de focus op exploitatie en ondersteuning van de beoogde onderwerp. Zo ontstaan implementaties die zorgdragen voor de validiteit van het proces.

Stadium 4 levert software componenten op, die ingezet kunnen worden om het Creative Knowledge Engineering Proces te ondersteunen. Zo ontstaat een ontwerp cyclus, die zich zo lang als nodig is, kan herhalen.

Strategisch kunnen inzetten van beelddenken, klankdenken en systeemdenken heeft een enorme toegevoegde waarde in het ontsluiten van innovatie binnen bedrijven, scholen en organisaties. Omgevingen waar véél verschillende partijen, soorten informatie en onderliggende processen door elkaar lopen en nauwelijks in beeld te krijgen zijn. Creative Knowledge Engineers hebben alle capaciteiten in zich om juist in dit soort situaties een overzicht te scheppen, waarmee anderen wél mee uit de voeten kunnen. Mits deze engineers over de juiste tools en technieken beschikken om hun waarnemingen overdraagbaar te maken

reactarot™ gebruikt de Music Design Thinking setup voor één-op-één sessies en sessie met kleine groepen (maximaal 9 personen) Doelstellingen van de sessies variëren van persoonlijke coaching, therapeutische sessies en creatief technologisch onderwijs tot ondersteuning van brainstorm sessies, waarin het Design Thinking Proces op meerdere gelijktijdige manieren gesystematiseerd dient te worden.

Interesse in een Music Design Thinking sessie? Neem via het contactformulier contact op met reactarot™.

afbeelding van Roger Lenoir
Roger Lenoir

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...