Sirius: een Studiegids met een +

Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit meerdere Music Design Thinking Sessies en prototyping in de praktijk.

De structuur van de studiegids en de achterliggende architectuur, is voortgekomen uit onderzoek, naar de werkmethoden en de cultuur van Muziek en Technologie opleiding van HKU.

De cultuur van Muziek en Technologie kenmerkt zich door een bottom-up first houding met een gezond respectvol wantrouwen naar bovenliggende beleidslagen.

De docenten, onderzoekers en overig ondersteunend personeel hebben een liefdevolle aandacht voor de student gemeen. Zowel de beroepsmatige ontwikkeling van de student als de persoonlijke ontwikkeling van de student worden als even belangrijk gezien. Beide ontwikkelingsaspecten beïnvloeden elkaar. Binnen Muziek en Technologie is er veel ruimte voor uitzonderingen. Dit betekent ook, dat wanneer er studenten (en/of medewerkers) niet in een hokje passen, er mogelijkheden gevonden worden om een passend hokje voor deze persoon te scheppen. Een nieuw hokje, dat verbonden wordt met de reeds aanwezige hokjes. Dit is één van de manieren waarop de cultuur van Muziek en Technolgie in staat blijkt te zijn zichzelf telkens te innoveren en vóórop te blijven lopen.

Natuurlijk heeft Muziek en Technologie ook te maken met formele en beleidsmatige regels waar men zich aan dient te houden. Dit stimuleert Muziek en Technologie ertoe om zélf ondersteunende technologie te onderzoeken en ontwikkelen, die Muziek en Technologie in staat stelt om én zichzelf te zijn én te voldoen aan de kaders en contexten waarbinnen het opereert.

Sirius is gebaseerd op reactarot

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...