Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training

“Er zijn andere vormen van samenwerken, samenleven en leren nodig die de kloof tussen de oude en de nieuwe tijd kunnen blijven overbruggen. Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.”

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training wil de maatschappij voorzien van goed opgeleide mediums, healers en spiritueel therapeuten. Daarnaast wil Maylight ISMT in de brede zin van het woord bijdragen aan duurzame professionalisering van het beroep mediumschap. Daarom streven we naar spirituele opleidingen van een hoge kwaliteit. Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training staat ingeschreven bij het Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training voldoet aan de kwaliteitseisen, die gesteld worden aan geregistreerde onderwijsinstellingen. 

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training onderneemt hiervoor vier hoofdactiviteiten, die onderling met elkaar verbonden zijn en een dynamische samenhang kennen.

  • Het ontwikkelen en aanbieden van cursussen en opleidingstrajecten ter bevordering van de persoonlijke en spirituele ontwikkeling.
  • Aanbieden van diensten voor persoonlijke en spirituele ontwikkeling in de vorm van consulten, healings en consultancy sessies of trajecten.
  • Ontwikkelen en publiceren van producten en evenementen ter bevordering van persoonlijke en spirituele ontwikkeling in de vorm van personaliseerbare posters, kaarten, boeken, muziek, boeken, meditatieconcerten, spirituele reizen en het online Maylight Magazine.
  • Ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek en ontwikkelactiviteiten om de dienstverlening, producten en evenementen ten behoeve van persoonlijke en spirituele groei overdraagbaarder en duurzamer.

Maylight ISMT werkt samen met de reguliere zorg en wel om verschillende meerdere redenen. De belangrijkste reden is, dat wij de complementariteit tussen de energetische en reguliere zorg zien en wij willen bijdragen aan het constructief samengaan van deze twee invalshoeken om onze gezondheid en ontwikkeling. Daarom hebben wij plek gemaakt in ons onderwijsprogramma en dienstverlening, die we kunnen gebruiken om de verbinding tussen reguliere zorg en paranormale zorg in combinatie aan te bieden. Natuurlijk geheel afgestemd op de behoefte van de cliënt.

Geïnteresseerd?

Kijk op www.maylight.nl voor alle informatie over Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training.

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...