Componeren

met elementen die je wicked problems op verschillende manieren erváárbaar maken

Als je aan het componeren bent, verenig je verschillende denkwijzen en spreek je op hetzelfde moment verschillende delen van je hersenen aan. Al componerend denk je op verschillende abstractieniveaus: je denkt over concrete "elementen", "klanken", concrete "handelingen" en misschien zelfs "bestanden" of "fysieke steentjes". Tegelijktijd denk je ook over de abstractere eigenschappen van deze concrete elementen: misschien wel terwijl je deze elementen letterlijk in je handen hebt. Of wanneer je ze in "ogenschouw" neemt en de elementen virtueel voor je ziet. Je denkt na over de tijdsaspecten van het element, kleuren en groottes, verbindingen van het element met andere elementen en misschien wel oorzakelijke samenhangen.

Door het samenspel van de denkprocessen op de verschillende abstractieniveuas tegelijkertijd, ontstáát de compositie.

Een compositie kan gaan bestaan uit klanken. Maar een compositie kan ook een gecomponeerde workflow zijn. Een workflow bestaande uit samenhangende elementen, die je wicked problems uit het "onzichtbare" domein halen en ervaarbaar maken.

Recente Posts

Publicatie in Spiegelbeeld: Spelenderwijs jezelf leren aarden

"Denken in beelden is iets anders dan denken in plaatjes. De beelden bewegen en staan continue onderling in verbinding. Als er iets verandert,...

04/21/2018 - 11:15 door Roger Lenoir
Visual Explorations: Ervaringsverhalen als Data Bronnen

De inzichten, die voortgekomen zijn uit "visuele exploraties" van maatschappelijk en persoonlijk belangrijke momenten in een...

01/13/2018 - 11:42 door Roger Lenoir

Projecten

Maylight Instituut voor Spirituele en Mentale Training biedt een breed spectrum aan opleidingen, producten en diensten voor particulieren en professionals aanbiedt, die intuïtie, creativiteit en onderzoek op een krachtige maar persoonlijke manier met elkaar verbinden.

Lees meer...
reactarot™ is een performance platform voor interactieve publicatie van processen, gebruikers en dat wat door de interacties tussen deze processen en gebruikers voortgebracht.

Lees meer...
Sirius is een Studiegids+ systeem, dat is voortgekomen uit onderzoek, naar de ontwerpprocessen, onderwijs en werkmethoden binnen de cultuur van HKU.

Lees meer...
De Da Vinci Sessies zijn georganiseerde evenementen, waarin gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, beproefde coaching en storytelling technieken én gedegen netwerken met stakeholders, die allen bijdragen in de content en proces voorziening van de Da Vinci Sessie.

Lees meer...